Dossier de Premsa
El Gremi respon


He llegit i accepto la Política de privacitat

01/06/2016 El mercat de vehicles continua el seu creixement a ritme sostingut marcant el millor registre d’un mes de maig des de 2008.

En l’estudi de mercat elaborat per Marketing System Iberia (MSI) i pel Gremi del Motor/Fecavem,  el mes de Maig s’han matriculat a Catalunya 15.857 turismes i tot terrenys segons es desprèn del quadre adjunt, gairebé un 15% més que el mes de Maig del 2015. L’acumulat anual de gener a maig és de 72.050 vehicles  i representa una pujada d’un 9,76% més que en el mateix mes de l’any immediatament anterior. Les vendes de cotxes mantenen la seva tendència a l'alça impulsades pel creixement de tots els canals del mercat. La fortalesa del consum privat , una major activitat econòmica i unes excel•lents expectatives turístiques per als mesos d'estiu prolonguen un mes més el creixement a doble dígit del mercat espanyol.

Mercat de Motocicletes

Pel que respecta a les motocicletes i segons es desprèn del quadre següent,  en el mes de Maig s’han matriculat 3.817 unitats. L’acumulat anual de gener a maig es xifra en 13.777 unitats i representa una pujada d’un 16.54% més que l’any immediatament anterior.Miquel Donnay, President del Gremi del Motor, valora positivament aquestes dades i recorda que els vehicles nous són molt més eficients i el mercat també ho és. Avui en dia, ja més del 80 % dels cotxes que es venen a tot el territori espanyol estan per sota de les 120 grams d'emissions de CO2 per quilòmetre. Per tant ,un parc més modern és sinònim d'un parc més eficient energèticament.

29/04/2016 La previsió de vendes d’automòbils de turisme i motocicletes del mes d’abril a Catalunya, manté el bon ritme. Són els millors registres des del 2009

A falta de dades del dia d’avui, un estudi de mercat elaborat per Marketing System Iberia (MSI) i pel Gremi del Motor/Fecavem, avança que aquest mes d’abril serà força positiu.
Segons es desprèn del quadre adjunt, en el mes d’abril es matricularan previsiblement 16.007 turismes i tot terrenys, un 13,61% més que abril de 2015. L’acumulat anual de gener a abril de 2016 s’estima en 56.555 unitats i representa una pujada d’un 9,15% més que en el mateix mes de l’any immediatament anterior. Pel que respecta a les motocicletes i segons es desprèn del quadre següent, la previsió és que en tot el mes d’abril es matricularan previsiblement 3.996 unitats. L’acumulat anual de gener a juliol de 2016 es xifra en 12.338 unitats i representa una pujada d’un 19,29% més que l’any immediatament anterior.Miquel Donnay, President del Gremi del Motor, valora molt positivament aquestes dades i destaca especialment la rellevància de l’aportació del sector de l’automoció en la nostra economia. Finalment, recorda i destaca que a Barcelona s’ha celebrat aquest darrer mes el Saló Motoh Barcelona, que s’ha traduït en més vendes i noves comandes.

18/04/2016 Els reptes de la moto en la mobilitat urbana, a debat

En el marc del Saló Motoh! Barcelona, el Gremi del Motor ha reunit experts en la matèria per debatre sobre el paper de la motocicleta a les ciutats. El director del debat, Jorge del Olmo, ha seleccionat com a reptes la seguretat viària,  l’estacionament i la innovació.
En matèria de seguretat viària s’ha fet especial èmfasis en el fet que la sinistralitat a Barcelona ha baixat, tot i que en les dades referents a la moto segueixen aquesta tendència. Però si es relacionen el número de sinistres i el número de desplaçaments en moto, l’índex es pot considerar baix.
L’aposta dels experts per millorar la seguretat vial passa per la formació. Lluis Puerto (Racc) proposa que les multes es pugin compensar amb formació. Tot i que aquest plantejament ja té alguns precedents, caldria major donar major notorietat a aquesta proposta i en aquest sentit, Antonio Muniente (Alesport) puntualitza que si la formació vial es fa bé, també pot resultar atractiva per a l’usuari.
Respecte a l’estacionament a Barcelona, es xifren en 290.000 el número de places per a motos, quantitat insuficient si tenim en compte totes les motos que circulen habitualment a Barcelona. En aquest sentit, Lluis Puerto destaca que el Racc centra la problemàtica en punts molt concrets de la ciutat. 
Respecte les motocicletes del futur, les elèctriques tècnicament van bé i en quant a comportament, aquest s’assembla molt al motor de combustió, segons Muniente, a pesar que cal resoldre aspectes com l’autonomia i el preu.
En el seu torn, José María Riaño demana no centrar-se únicament en la moto elèctrica com a  alternativa de futur i valora positivament el pla d’ajuts Movea, tot i que el sorprèn que no s’hi inclogui el ciclomotor. Rafael Olmos (SCT) assenyala que el motor de combustió haurà  de desaparèixer en un futur més o menys llunyà, pels seus efectes negatius.
L’últim aspecte referent als vehicles elèctrics que s’aborda és el soroll i s’apunta que s’està plantejant la conveniència que aquests vehicles –encara que tècnicament poden ser silenciosos- facin soroll, per una qüestió de seguretat vial.


   Página anterior 
  página  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Siguiente página