Dossier de Premsa
El Gremi respon


He llegit i accepto la Política de privacitat

15/09/2017 El Gremi de Tallers i el Gremi del Motor, incòmodes pel Dia sense Cotxes

Barcelona, 15 de Setembre de 2017 .- El Gremi del Motor i el Gremi de Tallers de Reparació d'Automòbils de Barcelona, es posicionen conjuntament respecte de la celebració del Dia sense Cotxes el proper divendres 22 de setembre en el marc de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura.

No cal dir que, en l'actualitat la mobilitat personal és una necessitat i aquesta iniciativa incideix en les activitats econòmiques de les empreses que agrupen, a més moltes activitats de la ciutat (benzineres, venda de recanvis, pàrquings, autoescoles) que centren la seva activitat en la mobilitat privada.

Celebrar un dia sense cotxes en el marc de la Setmana Sostenible i Segura impacta a un bon nombre d'empresaris que ara es senten marginats. El teixit econòmic i d'ocupació al voltant de l'automoció no es valora suficientment, així com tampoc la innegable aposta del sector per renovar la seva oferta de vehicles aportant important millores mediambientals, de seguretat i la incorporació de noves tecnologies d'optimització dels desplaçaments.

Afirmen que les empreses agremiades donen resposta a les necessitats creixents de mobilitat dels seus respectius clients, circumstància que s'evidencia amb les últimes dades d'increment de les matriculacions i en el número de desplaçaments diaris a la ciutat de Barcelona, com així es desprèn de les dades que els ha facilitat el propi Ajuntament de Barcelona.

Les dues entitats demanen impulsar mesures correctores (més aparcaments per motos, impuls de vehicles elèctrics i híbrids, preparar una oferta de transport públic adequada a la demanda, creació de zones d'aparcament gratuït a les entrades de la ciutat, difondre la necessitat d'un manteniment responsable del vehicle, etc.), i el Dia sense Cotxes més que una clara aposta per la prohibició com es planteja, hauria de permetre obrir un debat sobre el cotxe que volem a les nostres ciutats.

05/09/2017 El carril bici, impactes sobre la mobilitat i la qualitat de l'aire

Barcelona, 5 de setembre 2017.- El Gremi del Motor, entitat que agrupa els professionals de l'automoció (mobilitat privada), manifesta la seva perplexitat per la falta d'informació prèvia a la implantació dels carrils bici a Barcelona. "La nostra entitat -assegura el portaveu del Gremi de Motor- participa al Pacte per la Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona i no ha rebut cap informació de les afectacions a la calçada realitzades a l'agost."

Dit això, alerta sobre els impactes que tindrà en la mobilitat i la qualitat de l'aire:

Pel que fa a la mobilitat, certament les voreres s'alliberen de bicicletes en benefici del desplaçament a peu, amb el que s'ha fet és traslladar el problema a la mobilitat en calçada (vehicle privat i transport públic de superfície). La mobilitat en calçada s'agreujarà i es congestionarà encara més.

A Barcelona, la mobilitat ha crescut en línies generals. Segons les dades disponibles en aquesta associació (dades bàsiques de mobilitat del 2015 facilitades pel mateix Ajuntament), els transports en bicicleta es van estimar en 145 mil / dia i els desplaçaments en transport privat en 2 milions 61 mil / dia, aquest últim amb un creixement percentual del 2,34%, quatre centèsimes percentuals més que el transport públic.

Alhora, les matriculacions de turismes mantenen una línia ascendent en els últims quatre anys i la pèrdua d'espais disponibles en determinats carrers i avingudes, es traduirà inevitablement en més congestió i dificultat en la mobilitat. Des del Gremi del Motor es valora que és evident que, en la implantació d'aquestes mesures, no s'ha tingut en compte aquests dos indicadors.

Pel que fa a la qualitat de l'aire i la salut, la pèrdua de calçada i la congestió que en resulti es traduirà en més contaminació i més consum. En aquest sentit, la introducció de vehicles de motor nous que incorporen sistemes d'aturada i arrencada reduint emissions i soroll, o l'ús de software de trànsit, navegació o aparcament, poden ser de gran ajuda als seus usuaris.

En aquesta línia, des del Gremi del Motor es manté una clara aposta per incentivar la renovació del parc mòbil de vehicles, que té una edat mitjana propera als 12 anys i per la complementarietat amb la resta de mitjans de transport.

01/09/2017 A Catalunya aquest mes d’agost les matriculacions d’automòbils de turisme i 4 x 4 presenten un augment de vendes de més d’un 10% reflectint una evoluc

Ndp 1 de Febrer 2017

Un anàlisi propi elaborat partint de les dades facilitades per Marketing System Iberia (MSI) i pel Gremi del Motor/FECAVEM, indica un comportament positiu amb un augment d’un 10,16% aquest mes d’Agost en el total de les províncies catalanes.

Pel que fa referència a les dades de matriculacions d’automòbils de turisme i 4 x 4 aquest mes d’agost ha estat de 11.898 vehicles el que representa exactament un augment del 10,16 % respecte de l’agost del 2016 però un acumulat inferior de gener-agost 2017 del 8,21%.

El quadre inferior representa a grans trets les matriculacions per mercatsa l'agost, posant de manifest que en conjunt presenta unes bones xifres.

El vehicle industrial i comercial és de lluny el que manté un comportament més positiu amb una pujada de gairebé un 30% respecte de l'agost del 2016. Aquest elevat percentatge de creixement però pot ser fruit d’una banda del baix volum relatiu del mercat, on un parell d'operacions de renovació de flotes poden alterar notablement el percentatge de variació i d’altra banda del Plan Movea.

El dia 3 d’agost es va obrir el programa Movea d’impuls a la mobilitat de vehicles propulsats amb energies alternatives i els fons es van esgotar en qüestió d’hores. Al BOE del dia 23 de juny, es va publicar la norma reguladora i no va ser fins el dia 3 que va estar plenament operatiu la plataforma informàtica. El resultat va ser que en qüestió de poques hores, la dotació pressupostària es va esgotar. Això posa de manifest dues coses: primera, que la dotació era insuficient perquè els punts de venda van entrar a corre cuita les reserves que tenien acumulades i segona, la seva eficiència, perquè la durada prevista era per mesos i els fons es van fondre en hores.

Aquesta eficiència ve reforçada per dos indicadors: el primer és que els vehicles elèctrics i híbrids han sumat un 7% dels automòbils de turisme venuts; i el segon és que els vehicles d’ús industrial i comercials a Catalunya han pujat un 29,5% aquest mes, com es detalla en el quadre anterior.

Contràriament, hem de fer referència al que aquest Gremi i el sector d’automoció en general venen denunciant fa mesos i és que cal frenar l’envelliment de parc mòbil. És preocupant que la mitjana del parc estigui en els 12 anys i que més de la meitat tingui més de 11 anys. Per això, és imprescindible que es posin en marxa mesures i ajudes estables per renovar el parc mòbil, pel seu impacte en el medi ambient (qualitat de l’aire i soroll), en la seguretat vial i l’impuls d’un dels sectors punters en ocupació i activitat del nostre país, com ho és l’automoció.

El mercat de motocicletes i ciclomotors a Catalunya

El mercat de motocicletes i ciclomotors mostra un comportament molt desigual: les vendes de motos presenten un balanç negatiu excepte a la província de Girona però els ciclomotors ofereixen unes xifres puntualment molt positives sobre tot a la província de Barcelona el que permet optimitzar la mitjana acumulada.

Miquel Donnay, President del Gremi del Motor, celebra l’augment de les vendes en el canal particular en aquest mes d’agost i l’evolució del sector positiva en l’acumulat de matriculacions. En destaca principalment l’impuls del Plan Movea (en els termes indicats abans en aquesta nota) i demana un pla d’ajudes a la compra estable pel seu impacte en el sector i en l’economia en general. I finalitza però, amb una nota d’advertència a la vista que en els darrers 2 dies del mes s’han registrat 18.000 vendes: les matriculacions d’empresa s’han incrementat molt per les auto matriculacions de les marques, ja que són els concessionaris els que les han de suportar.


   Página anterior 
  página  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Siguiente página